Youth Scholarships Talk Show, The American Center, Thứ năm, 24. Tháng mười 2019

Buổi chia sẻ thông tin về các chương trình học bổng của chính phủ Mỹ dành cho học sinh và sinh viên Việt Nam.

Thứ năm, 24. Tháng mười 2019, The American Center, Youth Scholarships Talk Show

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ