26. Tháng chín 2019 - 9:30 đến 11:30

Yoga + Brunch, Mud Bistro, Thứ năm, 26. Tháng chín 2019

The Art Of Ahimsa is hosting Yoga + Brunch at Mud Bistro!
Join us for a self-love inspired morning, including a 1 hour yoga class followed by a delicious vegan brunch. 
You will need: comfortable clothes and a yoga mat. 

Thứ năm, 26. Tháng chín 2019, Mud Bistro, Yoga + Brunch

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ