X-Men: Days Of Future Past, Ho Chi Minh City, Thứ sáu, 12. Tháng tư 2019

The ultimate X-Men ensemble fights a war for the survival of the species across two time periods in X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST. The beloved characters from the original “X-Men” film trilogy join forces with their younger selves from “X-Men: First Class,” in an epic battle that must change the past – to save our future.

Thứ sáu, 12. Tháng tư 2019, Ho Chi Minh City, X-Men: Days Of Future Past

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ