W L T / เว้ ดานัง ฮอยอัน / วันที่27-30ก.ค. / ราคา 6,800 บาท, Việt Nam, Thứ năm, 26. Tháng bảy 2018

>>> โปรดอ่านก่อน จอง นะครับ <<<
ทริปนี้ เป็นทริป กึ่งหารเฉลี่ย ราคาหารตามรายบุคคลนะครับ
ผู้จัด จะแจ้ง ยอด ค่าเดินทาง ก่อนวันเดินทางนะครับ
สมาชิกต้องพร้อมที่จะต้องจ่ายค่าส่วนต่าง ตามจำนวนสมาชิกที่เดินทาง
/////////////////////////////////////////
สนใจติดต่อ จอง ทริปได้ที่
• Line ID : welovetravel
• โทร. 0945501664
/////////////////////////////////////////////
ค่าเดินทาง
เดินทาง 9 คน คนละ 6,800 บาท
เดินทาง 8 คน คนละ 7,200 บาท
น้อยกว่า 7คน ยกเลิกการเดินทาง
/////////////////////////////////////////
** การชำระค่าเดินทางและมัดจำ **
- ชำระค่ามัดจำ 1,000 บาท ได้ที่
• บัญชี ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 723-2-37812-8 ชื่อ นายสยมพล ปิ่นนิล
• บัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 598-0-39238-6 ชื่อ นายสยมพล ปิ่นนิล
• บัญชี พร้อมเพย์ เลขที่ 0865061604
////////////////////////////////////////////////////////
|||||| แจ้งเรื่องโอนมัดจำ||||||
- สมาชิกต้องโอนมัดจำ หลังจากจองทริปแล้วภายใน 15 วัน หรือ ไม่สะดวกสามารถแจ้งนัดวันโอนได้
- สมาชิกต้องทำการโอนค่าเดินทางที่เหลือ ก่อนเดินทาง 1 วัน
- กรณีการยกเลิกทริป ผู้จัดจะไม่มีการคืนค่า มัดจำไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- กรณีการยกเลิกทริป สามารถเปลี่ยนทริปการเดินทางได้ ไม่จำกัดวัน แต่ไม่คืนเงินมัดจำ
- กรณียกเลิกทริป ต้องยกเลิกทริป ก่อน เดินทาง 7 วัน ถ้ายกเลิกหลัง ก่อนเดินทาง 7 วัน ไม่สามารถเปลี่ยนทริปได้ และ ไม่คืนเงินมัดจำ
- สมาชิกสามารถ หาคนมาแทน ใน กรณี ที่ไม่สามารถ ร่วมเดินทางได้
- ผู้จัดสามารถแจ้ง ยกเลิกทริป ได้ ก่อนเดินทาง 1 วัน
*** สมาชิกโปรดอ่านและทำความเข้าใจ ก่อนโอนเงินมัดจำ ***
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สนใจติดต่อ จอง ทริปได้ที่
• Line ID : Khunpanae
• โทร. 086-506-1604
*****************************
รายละเอียดการเดินทาง
*****************************
วันแรก
- พร้อมกันที่ลานจอดรถ BTS หมอชิต เวลา 20.00 น.
- แวะทานอาหารเช้าที่ด่านมุกดาหาร ( ไม่รวมอยู่ในค่าเดินทาง )
- ถึงจุด ผ่านแดน สะหวันเขต ชำระ ค่าธรรมเนียมผ่านแดน ( ไม่รวมอยู่ในค่าเดินทาง )
- นั่งรถตู้ ไปเมืองแดนสะหวัน แวะ ทานอาหารกลางวัน ( ไม่รวมอยู่ในค่าเดินทาง )
- รอทำเรื่องผ่านแดนสู่เวียดนาม ( ไม่รวมอยู่ในค่าเดินทาง)
- นั่งรถตู้จากฝั่งลาวปาว ไปเว้ แวะชม อุโมงค์ VINH MOC ก่อนเข้า เมืองเว้
- เข้าที่พัก
- เดินเที่ยว เมืองเว้ หา ทานอาหารเย็น ตามใจชอบ ( ไม่รวมอยู่ในค่าเดินทาง ) ชมสะพาน เจ็ดสี จรังเตียน
- พักผ่อน

วันที่สอง
- ทานอาหารเช้า ของโรงแรม กาแฟ หรือ บุฟเฟ่ ขึ้นอยู่กับโรงแรม ( ไม่รวมอยู่ในค่าเดินทาง )
- ช่วงเช้าจะไป วัดเทียนหมู่ วัดที่มีเจดีย์รูปทรงแบบเก๋ง 8 เหลี่ยม สูง 7 ชั้น เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเซนและเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเวียดนาม จากนั้นนำท่านชม นครจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหวียน ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม นครจักรพรรดิหรือพระราชวังหลวง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2347 ในรัชกาลแห่งพระเจ้ายาลอง (Gia Long) ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหงียนที่ไทยเรียกกันว่าชื่อองเชียงสือ ในปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ ได้รับประกาศให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO
- กลับมาทานอาหรกลางวัน ระหว่างทาง( ไม่รวมอยู่ในค่าเดินทาง )
- นำท่านชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ซึ่งเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสุสานของ 13 องค์พระจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนแห่งนครเว้ ชมภาพมังกรในม่านเมฆและถ่ายรูปกับรูปปั้นตุ๊กตาหิน ทหารม้า ลักษณะคล้ายสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้
- ผ่านอุโมงค์ไฮเวินที่ขุดใต้ภูเขาที่มีความยาว 6,280 ม.
- ถึงเมืองฮอยอันเมืองเก่ากว่า 400 ปี เข้าที่พัก
- มาเดินชม เมืองเก่า ฮอยอัน ยามค่ำ
- ทานอาหารเย็น ที่ฮอยอัน ( ไม่รวมอยู่ในค่าเดินทาง ) เดินชมเมือง ตามอัธยาศัย

วันที่สาม
- ทานอาหารเช้า ของโรงแรม กาแฟ หรือ บุฟเฟ่ ขึ้นอยู่กับโรงแรม ( ไม่รวมอยู่ในค่าเดินทาง )
- เที่ยวชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ฮอยอัน ชมย่านการค้าของชาวจีนบริเวณสมาคมฟุกเกี๋ยน นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่เก่าแก่กว่า 400 ปี
- ทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง ( ไม่รวมในค่าเดินทาง )
- เดินทางไปดานัง ชมวัดหลินอึ๋ง
- เข้าที่พัก ที่เมืองดานัง
- เล่นน้ำชายหาด เมืองดานัง พักผ่อน
- กลับที่พัก พักผ่อน

วันที่สี่
- ทานอาหารเช้า ของโรงแรม กาแฟ หรือ บุฟเฟ่ ขึ้นอยู่กับโรงแรม ( ไม่รวมอยู่ในค่าเดินทาง )
- เดินทางกลับตามเส้นทางเดิม ผ่าน ด่านลาวบ๋าว แวะบริการอาหารกลางวัน ระหว่างทาง
- หลังอาหารเดินทางกันต่อสู่เมืองสะหวันนะเขต จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองลาว – ไทย จากนั้นเดินทางกลับสู่ จ.มุกดาหาร
- เดินทางกลับ กทม.


***โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถาณการณ์ใน ตอนนั้น ปัจจัยอยู่ที่ สภาพอากาศ สภาพถนน สภาพร่างกายคนขับ สภาพรถ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า***

***ราคานี้รวมค่า***

- รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมัน ไป-กลับ
- รถตู้นำเที่ยวในเวียดนาม 4 วัน ตลอดทริป
- ค่าที่พัก 3 คืน
- ไม่รวมค่าอาหารทุกมื้อ นอกจากอาหารเช้าที่โรงแรม ( ถ้ามี )
- ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และค่าผ่านเข้า ชม ต้องออกกันเอง ตลอดทั้งทริป
- ไม่รวมค่ากิจกรรม ต่างๆ
- สมาชิกควรมีประกันชีวิต แบบครอบคลุมอุบัติเหตุเอง

Thứ năm, 26. Tháng bảy 2018, Việt Nam, W L T / เว้ ดานัง ฮอยอัน / วันที่27-30ก.ค. / ราคา 6,800 บาท

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ