Vietnam Rice Bowl Startup Awards - Winners Announcement, Saigon Innovation HUB, Thứ ba, 15. Tháng mười 2019

Celebrating the best of Vietnam startups!
Award Ceremony for the national leg of ASEAN Rice Bowl Startup Awards.

Thứ ba, 15. Tháng mười 2019, Saigon Innovation HUB, Vietnam Rice Bowl Startup Awards - Winners Announcement

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ