21. Tháng bảy 2018 - 7:00 đến 10:00
Yên Bái
VietnamYên Bái

Viet Pride Yên Bái, Yên Bái, Thứ bảy, 21. Tháng bảy 2018

Nơi tự hào vì chúng ta là một phần của thế giới

Thứ bảy, 21. Tháng bảy 2018, Yên Bái, Viet Pride Yên Bái

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ