Victory 8 Legends of Hoan Kiem, Dong Kinh Nghia Thuc Square, Thứ bảy, 19. Tháng mười 2019

THE BIGGEST BOXING EVENT IN THE HISTORY OF VIETNAM TAKING PLACE OUTDOOR AT LEGENDARY HOAN KIEM LAKE IN THE CAPITOL.

Thứ bảy, 19. Tháng mười 2019, Dong Kinh Nghia Thuc Square, Victory 8 Legends of Hoan Kiem

NEPCON Vietnam 2020

NEPCON Vietnam 2020

Thứ tư 09. Tháng chín 2020
Vietnam Int'l Cafe Show in Hanoi 2019
Thứ năm 12. Tháng mười hai 2019
Vietnam Manufacturing Expo 2020
Thứ tư 12. Tháng tám 2020
Accelerating Asia Roadshow in Hanoi
Thứ năm 24. Tháng mười 2019
TINH THẦN DOANH NHÂN 20 - Hà Nội
Thứ sáu 25. Tháng mười 2019
Emergency First Aid Course
Thứ bảy 16. Tháng mười một 2019
Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ