Victory 8 Legends of Hoan Kiem, Dong Kinh Nghia Thuc Square, Thứ bảy, 19. Tháng mười 2019

THE BIGGEST BOXING EVENT IN THE HISTORY OF VIETNAM TAKING PLACE OUTDOOR AT LEGENDARY HOAN KIEM LAKE IN THE CAPITOL.

Thứ bảy, 19. Tháng mười 2019, Dong Kinh Nghia Thuc Square, Victory 8 Legends of Hoan Kiem

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ