Thông Tin Đề Án 500 Và Đề Án 1000, Hanoi, Thứ năm, 31. Tháng mười hai 2020

CHUYÊN CẬP NHẬT "ĐỀ ÁN 500" TRÍ THỨC TRẺ VÀ "ĐỀ ÁN 1000"
Thông tin thi tuyển, tài liệu và đề thi sẽ được cập nhật lên https://www.facebook.com/Thituyencongchucnhanuoc.gov
https://www.facebook.com/Tailieuonthicongchuc.gov.vn
https://www.facebook.com/Dethicongchuc.gov.vn

Thứ năm, 31. Tháng mười hai 2020, Hanoi, Thông Tin Đề Án 500 Và Đề Án 1000

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ