28. Tháng bảy 2018 - 7:00 đến 16:00
Hòn Đất Kiên Giang
VietnamXóm Tri TônQuốc lộ 80

Thứ 7 tình nguyện, Hòn Đất Kiên Giang, Thứ bảy, 28. Tháng bảy 2018


Thứ bảy, 28. Tháng bảy 2018, Hòn Đất Kiên Giang, Thứ 7 tình nguyện

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ