TED Talk Screening x Thursday Social, the Hive Thao Dien, Thứ năm, 17. Tháng mười 2019

– Ideas Worth Spreading – We’re back with our monthly TED Talk screening & Thursday Social networking mixer!

Thứ năm, 17. Tháng mười 2019, the Hive Thao Dien, TED Talk Screening x Thursday Social

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ