Techno.vn Episode IX: Sala Underground Club, Sala Underground Club, Thứ bảy, 12. Tháng mười 2019

Underground Techno by finest Hanoi local talents. Affordable beverages. Entry Fee: Suggested Donation b4 11:00PM, After 70k VND ($3)

Thứ bảy, 12. Tháng mười 2019, Sala Underground Club, Techno.vn Episode IX: Sala Underground Club

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ