Sightseeing in Ho Chi Minh City - Saturday 26 October 2pm, Saigon Central Post Office, Thứ bảy, 26. Tháng mười 2019

Feel free to join the Whatsapp group for this event via this link: 
Here the Facebook page for this event: 
Join the sightseeing in Ho Chi Minh City on Saturday 26 October at 2-6pm, to walk around with 10-15 people. Afterwards we will join the Dutch pancake night in the meet at Saigon Central Post Office, in the center of the city, in front of the entrance (see picture). If you fancy to join, feel free to contact me:- Facebook: Whatsapp: +31 653 330 057Looking forward!

Thứ bảy, 26. Tháng mười 2019, Saigon Central Post Office, Sightseeing in Ho Chi Minh City - Saturday 26 October 2pm

QS World Grad School Tour - Hanoi

QS World Grad School Tour - Hanoi

Thứ năm 21. Tháng mười một 2019
Growthshift: Goals to Growth
Thứ tư 25. Tháng chín 2019
ILDEX Vietnam 2020
Thứ tư 18. Tháng ba 2020
HortEx Vietnam 2020
Thứ tư 26. Tháng hai 2020
IIE PEER Workshop: Asia-Pacific
Thứ năm 19. Tháng chín 2019
UK Real Estate Introduction
Chủ nhật 29. Tháng chín 2019
Vietnam Foodexpo & Foodtech 2019
Thứ tư 13. Tháng mười một 2019
Traders Fair 2019 - Vietnam (Financial Eduacation Event)
Thứ bảy 09. Tháng mười một 2019
Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ