Sightseeing in Ho Chi Minh City - Saturday 26 October 2pm, Saigon Central Post Office, Thứ bảy, 26. Tháng mười 2019

Feel free to join the Whatsapp group for this event via this link: 
Here the Facebook page for this event: 
Join the sightseeing in Ho Chi Minh City on Saturday 26 October at 2-6pm, to walk around with 10-15 people. Afterwards we will join the Dutch pancake night in the meet at Saigon Central Post Office, in the center of the city, in front of the entrance (see picture). If you fancy to join, feel free to contact me:- Facebook: Whatsapp: +31 653 330 057Looking forward!

Thứ bảy, 26. Tháng mười 2019, Saigon Central Post Office, Sightseeing in Ho Chi Minh City - Saturday 26 October 2pm

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ