Shapers Gathering Pool Party - Hanoi Hub, Villa Soc Son, Chủ nhật, 15. Tháng chín 2019

It's time for us to make Global Shapers Hanoi great again !!

Chủ nhật, 15. Tháng chín 2019, Villa Soc Son, Shapers Gathering Pool Party - Hanoi Hub

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ