Reactor R8 Top Cities - Ho Chi Minh Entrepreneurship Workshop, Ho Chi Minh City, Thứ bảy, 23. Tháng mười một 2019

Reactor's efforts in expanding across the region in launching a R8 Top Cities 2019 to identify high potential entrepreneurial individuals.

Thứ bảy, 23. Tháng mười một 2019, Ho Chi Minh City, Reactor R8 Top Cities - Ho Chi Minh Entrepreneurship Workshop

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ