30. Tháng sáu 2018 - 8:30

Quản trị kho hàng trong SCM, Việt Nam, Thứ bảy, 30. Tháng sáu 2018

Mục tiêu của việc quản lý kho hàng hiệu quả trong chuỗi cung ứng là giảm chu kỳ tồn kho và chính sách tồn kho. Từ đó giảm chi phí và gia tăng dịch vụ với khách hàng. Nhà quản lý kho hàng hiệu quả cần phải được trang bị kiến thức về Chính sách tồn kho, hệ thống tồn kho, các thủ tục, các rủi ro cũng như các phương tiện trong kho.

Với khóa học này giúp Học viên:
♥ Hiểu được 6 Mục tiêu chính của Quản lý kho hàng hiệu quả trong chuỗi cung ứng là gì?
♥ Biết được 12 vai trò và Trách nhiệm của ngành Quản lý kho hàng
♥ Phát triển các hành vi, tư duy ĐÚNG trong Quản lý kho hàng
♥ Giúp nhà quản lý điều hành kho hàng hiệu quả: kiểm soát bố trí mặt bằng và định vị hàng trong kho, kiểm soát trang thiết bị nâng chuyển, kiểm soát dữ liệu, tồn kho, không gian an toàn.

Thứ bảy, 30. Tháng sáu 2018, Việt Nam, Quản trị kho hàng trong SCM

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ