23. Tháng mười 2019 - 9:00

Professional Scrum with Kanban, Việt Nam, Thứ tư, 23. Tháng mười 2019

This course is here to help Scrum Teams optimize and measure their flow and - as a result - become more predictable and reliable.

Thứ tư, 23. Tháng mười 2019, Việt Nam, Professional Scrum with Kanban

Open Tech Summit Vietnam

Open Tech Summit Vietnam

Thứ sáu 11. Tháng mười 2019
Ha Noi- October Sundowners
Thứ năm 03. Tháng mười 2019
Seedstars Ho Chi Minh City 2019
Thứ năm 19. Tháng chín 2019
HIGH SCHOOLS & COLLEGES PREP BOOKS DAY
Chủ nhật 06. Tháng mười 2019
Yoga + Brunch
Thứ năm 26. Tháng chín 2019
HẠC - INDIE SHOW
Thứ năm 26. Tháng chín 2019
INTERNET POWER SYSTEM 05 28,29,30/9-1,2/10
Thứ bảy 28. Tháng chín 2019
Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ