Plastech Vietnam 2020, Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), Thứ tư, 17. Tháng sáu 2020

The 3rd International Exhibition & Conference on Machinery, Equipment, Technology and Materials of Plastics Industry in Vietnam.

Thứ tư, 17. Tháng sáu 2020, Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), Plastech Vietnam 2020

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ