Paper Vietnam 2020, Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), Thứ tư, 17. Tháng sáu 2020

Paper Vietnam 2020 - The 9th International Exhibition & Conference on Pulp and Paper Industry in Vietnam.

Thứ tư, 17. Tháng sáu 2020, Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), Paper Vietnam 2020

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ