NEPCON Vietnam 2020, Cung Van Hoa Viet Xo (I.C.E.), Thứ tư, 09. Tháng chín 2020

Vietnam's Only Exhibition on SMT, Testing Technologies, Equipment, and Supporting Industries for Electronics Manufacturing - 13th Edition
How will "Industry 4.0" affect the eletronics manufacturing sector? What do manufacturers have to prepare in order to thrive in the era of changes? When will it arrive? These questions and many more will find their answers at "NEPCON Vietnam 2020" as the show will explore the future of the industry through lastest technologies and solutions from 200 brands, 20 countries who will meet over 10,000 industrialists in the only annual gathering in Vietnam

Thứ tư, 09. Tháng chín 2020, Cung Van Hoa Viet Xo (I.C.E.), NEPCON Vietnam 2020

B1G1 Business for Good Conference 2020: Hanoi

B1G1 Business for Good Conference 2020: Hanoi

Thứ tư 15. Tháng bảy 2020
Van công nghiệp
Thứ sáu 06. Tháng chín 2019
Khóa học Giám đốc Marketing
Thứ hai 09. Tháng mười hai 2019
How much Lien Asia cotton mattress price?
Thứ năm 09. Tháng tư 2020
2020 Global Footwear Manufacturing Summit
Thứ tư 26. Tháng hai 2020
Read
Thứ tư 11. Tháng mười một 2020
2nd ASEAN Wind Energy 2020
Thứ năm 26. Tháng ba 2020
Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ