MyHanoi & Trò chơi/đồ chơi dân gian, Hanoi, Chủ nhật, 30. Tháng mười hai 2018

Với mục đích gìn giữ những giá trị văn hóa thông qua việc giới thiệu về các trò chơi/đồ chơi dân gian trong xã hội hiện đại ngày nay MyHanoi mong nhận được sự quan tâm của các bạn.

-----------------------

Chi tiết thông tin xin liên hệ:
Hotline: 0904219421
Email: admin@myhanoi.com.vn
Facebook: MyHanoi
Website: www.myhanoi.com.vn

Chủ nhật, 30. Tháng mười hai 2018, Hanoi, MyHanoi & Trò chơi/đồ chơi dân gian

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ