29. Tháng năm 2018 - 19:00

Murder In Sin City - Hanoi Murder Mystery, Việt Nam, Thứ ba, 29. Tháng năm 2018

Looking for something exciting and different things to do in the city? This would be one of them. Hanoi Murder Mystery is here to bring you a night of excitement, mystery and fun!

This event is PRE-SALE only with NO tickets sold on the night.

Sub-character 600k ($26)
Main-character 700k ($30)
Host-character 800k ($35)

To get tickets, email or comment below.

Ticket includes snacks and a welcome drink.

• Only 40 spots available.
• 21+ only.

Thứ ba, 29. Tháng năm 2018, Việt Nam, Murder In Sin City - Hanoi Murder Mystery

Thứ 7 tình nguyện

Thứ 7 tình nguyện

Thứ bảy 27. Tháng mười 2018
ngày thành lập nhóm

ngày thành lập nhóm

Thứ năm 25. Tháng mười 2018
Sinh nhật phê cỏ
Thứ hai 29. Tháng mười 2018
Tháng 11 Lào Kai Sapa Nào
Thứ năm 01. Tháng mười một 2018
SỈ THUỐC NAM CHO NHÀ THUỐC - ĐẠI LÝ 01255702525
Thứ sáu 02. Tháng mười một 2018
Hôm Nay Là Sinh Nhật Tôi...
Thứ tư 31. Tháng mười 2018
Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ