Meetup: Build Native Cloud Apps on GCP, Wizeline Viet Nam, Thứ tư, 28. Tháng tám 2019

Building and managing modern serverless workloads with Knative and Building Microservices on GCP with Spring Boot and Spring Cloud

Thứ tư, 28. Tháng tám 2019, Wizeline Viet Nam, Meetup: Build Native Cloud Apps on GCP

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ