Kỉ niệm 6 năm đồng hành với nhóm những ngừơi quê hương nam định ., Việt Nam, Thứ tư, 19. Tháng tám 2020

Nhóm những ngừơi quê hương nam định đã trải qua 6 năm đồng hành cùng mọi ngừơi .mặc dù nhóm còn gặp khó khăn lúc đầu , nhưng mỗi năm nhóm đã phát triển đi lên từng bứơc . Nhóm sinh ra để những ngừơi nam định nhớ đến quê hương , đất tổ của mình và mọi ngừơi sẽ tự hào về nam định ngày nay .

-về đăng tus admin đã cài đặt chế độ phê duyệt trong suất 6 năm qua . Khi mọi ngừơi đăng nên những thông tin hay , chính xác thì admin sẽ phê duyệt .
-admin sẽ hết sức cố gắng đăng những thông tin nhanh chính xác cho mọi ngừơi mà các thành viên trong nhóm chưa đăng
-cuối cùng admin xin cảm ơn mọi chú ý đọc tus
______ HẾT ______

Thứ tư, 19. Tháng tám 2020, Việt Nam, Kỉ niệm 6 năm đồng hành với nhóm những ngừơi quê hương nam định .

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ