IT Service Desk - Apex Global Corporation, 132 Cộng Hòa, Thứ sáu, 20. Tháng chín 2019

Join us to enhance your service abilities and learn about the evaluation of service strategies in business environment.

Thứ sáu, 20. Tháng chín 2019, 132 Cộng Hòa, IT Service Desk - Apex Global Corporation

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ