Investment Promotion Conference - Lang Son Province, Vietnam, Lạng Sơn, Chủ nhật, 29. Tháng chín 2019

The Investment Promotion Conference calls for more capital flow into the provincial preferential areas.

Chủ nhật, 29. Tháng chín 2019, Lạng Sơn, Investment Promotion Conference - Lang Son Province, Vietnam

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ