International Veterinary Vaccinology Network Conference 2020, MELIA HANOI, Thứ hai, 16. Tháng ba 2020

The International Veterinary Vaccinology Network Conference 2020 will be hosted on 16-18th March 2020 in the Melia Hotel, Hanoi, Vietnam.

Thứ hai, 16. Tháng ba 2020, MELIA HANOI, International Veterinary Vaccinology Network Conference 2020

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ