IIE PEER Workshop: Asia-Pacific, University of Economics Ho Chi Minh City - UEH, Thứ năm, 19. Tháng chín 2019

Pathways to higher education for displaced students in Asia-Pacific

Thứ năm, 19. Tháng chín 2019, University of Economics Ho Chi Minh City - UEH, IIE PEER Workshop: Asia-Pacific

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ