HIGH SCHOOLS & COLLEGES PREP BOOKS DAY, Lầu 2, Cà phê Thứ bảy Trẻ, Chủ nhật, 06. Tháng mười 2019

Là buổi giới thiệu về những đầu sách chuẩn bị cho các kỳ thi chuẩn hóa như SAT, ACT, AP, TOEFL, IELTS, ESSAY chuẩn bị du học.

Chủ nhật, 06. Tháng mười 2019, Lầu 2, Cà phê Thứ bảy Trẻ, HIGH SCHOOLS & COLLEGES PREP BOOKS DAY

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ