Hét to như Duy băn ny trước cổng trường Thpt Thăng Long"Ta là ( tên của mình) đây", Việt Nam, Thứ bảy, 14. Tháng bảy 2018

Thứ bảy, 14. Tháng bảy 2018, Việt Nam, Hét to như Duy băn ny trước cổng trường Thpt Thăng Long"Ta là ( tên của mình) đây"

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ