[HCM] Med Admissions: Get into Med: First steps to become a doctor, Liberty Central Saigon Riverside Hotel, Thứ bảy, 21. Tháng chín 2019

'Bí kiếp' vượt qua kỳ tuyển sinh khắc nghiệt để vào Trường Y từ chuyên gia.

Thứ bảy, 21. Tháng chín 2019, Liberty Central Saigon Riverside Hotel, [HCM] Med Admissions: Get into Med: First steps to become a doctor

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ