[HCM] Med Admissions: Get into Med: First steps to become a doctor, Liberty Central Saigon Riverside Hotel, Thứ bảy, 21. Tháng chín 2019

'Bí kiếp' vượt qua kỳ tuyển sinh khắc nghiệt để vào Trường Y từ chuyên gia.

Thứ bảy, 21. Tháng chín 2019, Liberty Central Saigon Riverside Hotel, [HCM] Med Admissions: Get into Med: First steps to become a doctor

QS World Grad School Tour - Hanoi

QS World Grad School Tour - Hanoi

Thứ năm 21. Tháng mười một 2019
Growthshift: Goals to Growth
Thứ tư 25. Tháng chín 2019
ILDEX Vietnam 2020
Thứ tư 18. Tháng ba 2020
HortEx Vietnam 2020
Thứ tư 26. Tháng hai 2020
IIE PEER Workshop: Asia-Pacific
Thứ năm 19. Tháng chín 2019
UK Real Estate Introduction
Chủ nhật 29. Tháng chín 2019
Vietnam Foodexpo & Foodtech 2019
Thứ tư 13. Tháng mười một 2019
Traders Fair 2019 - Vietnam (Financial Eduacation Event)
Thứ bảy 09. Tháng mười một 2019
Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ