Film Screening and Discussion: Big Dream, The American Center Ho Chi Minh City, Thứ tư, 23. Tháng mười 2019

This inspirational film will excite young women, their families, and friends to the possibilities inherent in science and technology.

Thứ tư, 23. Tháng mười 2019, The American Center Ho Chi Minh City, Film Screening and Discussion: Big Dream

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ