Emergency First Aid Course, The Fitness Village, Thứ bảy, 16. Tháng mười một 2019

Emergency First Aid training in Hanoi. Taught in line with international standards for first aid, this course is highly practical.

Thứ bảy, 16. Tháng mười một 2019, The Fitness Village, Emergency First Aid Course

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ