Embedding Character Strengths, Vietnam (February 2020), Saigon South International School, Thứ năm, 27. Tháng hai 2020

Explore the language and framework of the VIA Character Strengths Classification and learn how to apply and embed it in the classroom.

Thứ năm, 27. Tháng hai 2020, Saigon South International School, Embedding Character Strengths, Vietnam (February 2020)

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ