04. Tháng bảy 2020 - 9:00 đến 11:00
Saigon Boat Tour
VietnamHo Chi Minh CityCầu Thị Nghè, Da Kao, Ho Chi Minh, Vietnam 700

District 1 SUP tour, Saigon Boat Tour, Thứ bảy, 04. Tháng bảy 2020

D I S T R I C T 1 S U P T O U R

--------------------

Aloha!???

You can take a SUP class or do some SUP paddling in District 1 in your free time. Just check your date and time that you are able to join us. We are available every day.

For all levels

--------------------

Contact

? send us message at m.me/waosupsaigon

✉ send us email at email

#district1suptour #waosupsaigon

Thứ bảy, 04. Tháng bảy 2020, Saigon Boat Tour, District 1 SUP tour

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ