20. Tháng một 2018 - 9:00 đến 18:00

Digital marketing conference 2018, Việt Nam, Thứ bảy, 20. Tháng một 2018

Hội thảo tiếp thị kỹ thuật số năm 2018 là một diễn đàn mà các nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp này chia sẻ những trường hợp nghiên cứu thực tế, kiến thức chuyên môn và tầm nhìn độc đáo về sự thay đổi phát triển nhanh chóng: năng lực để dự đoán tương lai với xu hướng tiếp thị kỹ thuật số ngày nay.

Tham dự và lắng nghe các học viên hàng đầu triển khai mô hình tiên đoán như thế nào và loại hình kinh doanh nào tác động đến nó.

1. Hơn 20 bài trình bày then chốt từ các chuyên gia trong lĩnh vực.
2. Kết nối với hơn 200 chuyên gia và người tham dự trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số.
3. Có hơn 10 giờ để mở rộng networking và cơ hội để truy cập các bài trình bày theo yêu cầu sau hội thảo.
4. Hơn 10 trường hợp nghiên cứu thực tế được trình bày từ các công ty và những trọng điểm ảnh hưởng đến xu hướng tiếp thị kỹ thuật số trong năm 2018.


Digital marketing conf 2018 provides a platform for industry leaders to deliver case studies, expertise and share unique insight into the rapidly emerging movement: the power to forecast the future with today's digital marketing trend.

Attend and hear how top practitioners deploy predictive modeling, and what kind of business impact it delivers.

1. 20+ industry expert keynote presentations
2. 200+ industrial/expertise on digital marketing attendees.
3. Over 10 hours of networking opportunities included
Opportunity to access presentations on-demand post-conference.
4. 10+ case studies presented from mature companies & most important executive-driven in digital marketing conf in trend 2018

Agenda:
Register now:

Thứ bảy, 20. Tháng một 2018, Việt Nam, Digital marketing conference 2018

Thứ 7 tình nguyện

Thứ 7 tình nguyện

Thứ bảy 27. Tháng mười 2018
ngày thành lập nhóm

ngày thành lập nhóm

Thứ năm 25. Tháng mười 2018
Sinh nhật phê cỏ
Thứ hai 29. Tháng mười 2018
Tháng 11 Lào Kai Sapa Nào
Thứ năm 01. Tháng mười một 2018
SỈ THUỐC NAM CHO NHÀ THUỐC - ĐẠI LÝ 01255702525
Thứ sáu 02. Tháng mười một 2018
Hôm Nay Là Sinh Nhật Tôi...
Thứ tư 31. Tháng mười 2018
Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ