21. Tháng một 2018 - 14:00 đến 17:00

Daehwi Dans le coeur, Việt Nam, Chủ nhật, 21. Tháng một 2018

Chúng mình sẽ tổ chức 1 buổi offline để chúc mừng sinh nhật tuổi thứ 18 của Lee Dae Hwi nhé!!

Chủ nhật, 21. Tháng một 2018, Việt Nam, Daehwi Dans le coeur

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ