24. Tháng một 2018 - 18:00 đến 21:00

Đại lễ Hoa đăng “Kính mừng Phật thành đạo”, Việt Nam, Thứ tư, 24. Tháng một 2018

Thứ tư, 24. Tháng một 2018, Việt Nam, Đại lễ Hoa đăng “Kính mừng Phật thành đạo”

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ