Connect Business Networking, TTTM Sài Gòn Centre, Thứ tư, 21. Tháng tám 2019

Connect Business Networking (HR) - we will discuss about your business challenges and HR needs with our HR Partner from Singapore

Thứ tư, 21. Tháng tám 2019, TTTM Sài Gòn Centre, Connect Business Networking

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ