Coatings Expo Vietnam 2020, Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), Thứ tư, 17. Tháng sáu 2020

Coatings Expo Vietnam 2020 - The 7th International Exhibition & Conference on Coatings and Printing Ink Industry in Vietnam.

Thứ tư, 17. Tháng sáu 2020, Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), Coatings Expo Vietnam 2020

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ