Awareness Cinema: The True Cost, the Hive District 1, Thứ bảy, 27. Tháng bảy 2019


Awareness Cinema x La Holista: The True Cost
(tiếng Việt bên dưới)Have you ever wondered where the clothes we wear come from? Who makes them and how they're made? This film is all about the clothes we wear, the people who make them, and the impact the industry is having on our world.

- Doors Open at 5:00 pm


- Screening starts at 5:30 pm

(Film Synopsis) - The price of clothing has been decreasing for decades, while the human and environmental costs have grown dramatically. The True Cost is a groundbreaking documentary film that pulls back the curtain on the untold story and asks us to consider, who really pays the price for our clothing?


Filmed in countries all over the world, from the brightest runways to the darkest slums, and featuring interviews with the world’s leading influencers including Stella McCartney, Livia Firth and Vandana Shiva, The True Cost is an unprecedented project that invites us on an eye-opening journey around the world and into the lives of the many people and places behind our clothes.

La Holista Co., Ltd. is a Holistic Health & Wellness company based in HCMC. In addition to Health, Executive and NLP Coaching, La Holista are most known for its delicious plant-based wholesome snacks, meals, spreads, probiotic drinks, their cooking classes in international schools, cooking workshops, hikes and their Holistic Fairs.


More information at .Awareness Cinema - This is all about screening documentaries which can inspire change.

--

Phim nhận thức x La Holista: The True Cost / Chi phí thật.Bạn có bao giờ tự hỏi quần áo chúng ta mặc đến từ đâu không? Ai làm ra chung và chúng được tạo ra như thế nào? Bộ phim này là tất cả về quần áo mà chúng ta đang mặc, những người tạo ra chúng và tác động của ngành công nghiệp may mặc đối với thế giới.- Cửa mở 5:00 chiều- Bắt đầu chiếu 5:30 chiều(Tóm tắt phim) - Giá quần áo đã giảm trong nhiều thập kỷ, trong khi chi phí cho con người và môi trường đã tăng lên đáng kể. The True Cost là một bộ phim tài liệu đột phá, vén lên bức màn về câu chuyện chưa bao giờ được kể và yêu cầu chúng ta xem xét lại ai thực sự trả giá cho quần áo của chúng ta?Được quay tại các quốc gia trên toàn thế giới, từ những sàn diễn lộng lẫy nhất đến những khu ổ chuột tối tăm nhất, và các cuộc phỏng vấn với những người có ảnh hưởng hàng đầu thế giới bao gồm Stella McCartney, Livia Firth và Vandana Shiva, The True Cost là một dự án chưa từng có. Hành trình vòng quanh thế giới đi vào cuộc sống của nhiều người và những góc khuất về quần áo của chúng ta đang mặcPhim nhận thức - là tất cả về phim tài liệu được chọn lọc để có thể truyền cảm hứng cho sự thay đổi.

Thứ bảy, 27. Tháng bảy 2019, the Hive District 1, Awareness Cinema: The True Cost

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ