AfterSchool #5 - From an idea to creating your business model, INTEK Institute, Thứ ba, 20. Tháng tám 2019

Turn your idea into a business model during our 5th AfterSchool and get a chance to join our 6-month incubation program!

Thứ ba, 20. Tháng tám 2019, INTEK Institute, AfterSchool #5 - From an idea to creating your business model

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ