16. Tháng sáu 2018 - 8:00 đến 17:00

A2 khoá 95-98 - 20 năm gặp lại!, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Thái Bình (Chờ chốt địa điểm cụ thể), Thứ bảy, 16. Tháng sáu 2018

Lễ gặp mặt toàn bộ các thành viên lớp A2 niên khoá 1995-1998, trường PTTH Bắc Duyên Hà.

Thứ bảy, 16. Tháng sáu 2018, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Thái Bình (Chờ chốt địa điểm cụ thể), A2 khoá 95-98 - 20 năm gặp lại!

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ