07. Tháng bảy 2018 - 9:00 đến 22:00
Mũi Né
VietnamMũi NéNguyen Co Thach street - Suoi Nuoc beach801118

8th Beach Volley Tournament, Suoi Nuoc Beach, 7th July 2018, Mũi Né, Thứ bảy, 07. Tháng bảy 2018

Annual fun event on the Beach, open to every one, Beach Volley, party & Fun. Will Parmira Resort keep their title for the 3rd consecutive year...?

Thứ bảy, 07. Tháng bảy 2018, Mũi Né, 8th Beach Volley Tournament, Suoi Nuoc Beach, 7th July 2018

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ