2nd ASEAN Wind Energy 2020, WINDSOR PLAZA HOTEL, Thứ năm, 26. Tháng ba 2020

Supported by MoIT, ASEAN Wind Energy 2020 is the only large scale business platform in Southeast Asia.

Thứ năm, 26. Tháng ba 2020, WINDSOR PLAZA HOTEL, 2nd ASEAN Wind Energy 2020

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ