25. Tháng sáu 2019 - 7:00 đến 10:00
Thi Tran 13 Ngan Vi Thanh Hau Giang
VietnamCan Tho

25/6/2019, Thi Tran 13 Ngan Vi Thanh Hau Giang, Thứ ba, 25. Tháng sáu 2019

Kết thúc 1 lời hứa

Thứ ba, 25. Tháng sáu 2019, Thi Tran 13 Ngan Vi Thanh Hau Giang, 25/6/2019

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ