1.000.000 Chữ Ký Ủng Hộ Chủ Quyền Biển Đông, Hanoi, Thứ năm, 31. Tháng mười hai 2020

"HƯỚNG VỀ BIỂN ĐÔNG, HOÀNG SA, TRƯỜNG SA THÂN YÊU CỦA TỔ QUỐC!"
THAM GIA SỰ KIỆN ĐỂ THỂ HIỆN Ý CHÍ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN CỦA DÂN TỘC TA TRƯỚC DƯ LUẬN QUỐC TẾ!

Thứ năm, 31. Tháng mười hai 2020, Hanoi, 1.000.000 Chữ Ký Ủng Hộ Chủ Quyền Biển Đông

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ